Visitatie huisartsen

De visitatie voor huisartsen is voor de één een verplicht nummer en voor de ander een welkome terugkoppeling. Hoe het voor jou ook voelt, als gespreksleider visitatie streef ik naar een ontspannen evaluatiegesprek dat zowel verdiepend als aangenaam is. Het is voor mij vanzelfsprekend, dat de voor jou relevante feedback en de knelpunten die jij ervaart in het dagelijks werk centraal staan.

Het is mogelijk om het gesprek bij jou thuis of in je praktijk te voeren. We kunnen ook met een VW-camperbus naar een mooie plek in de buurt rijden. Even eruit, een andere sfeer: dat is een mooi alternatief.

Het NHG
Het NHG schrijft over de rol als gespreksleider: “De gespreksleider visitatie bespreekt met de huisarts de feedbackrapportages tijdens het visitatiegesprek en vat de resultaten samen. De gespreksleider bespreekt de overeenkomsten en verschillen en benoemt samen met de huisarts ontwikkelperspectieven. Het gesprek wordt afgerond met een of meerdere concrete ontwikkeldoelen in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). De gespreksleider geeft geen beoordeling van het functioneren. Met het visitatieprogramma wordt disfunctioneren niet geregistreerd.” (Bron: http://mijnvisitatie.nl/veel-gestelde-vragen-huisarts )

Zinvol
Binnen dit geheel is het belangrijk om de nadruk te leggen op waar jouw behoefte ligt. Wat is voor jou het meest zinvol om te bespreken? En mocht naar aanleiding van de visitatie de wens bestaan om persoonlijke thema’s verder uit te werken, dan is een vervolg in de vorm van een individueel begeleidingstraject altijd mogelijk.

 

Foto: © Ros Berryman