Visitatie huisartsen en EIF specialisten ouderengeneeskunde

De visitatie voor huisartsen en EIF voor specialisten ouderengeneeskunde worden door sommigen als een verplicht nummer ervaren en door anderen als een welkome terugkoppeling. Hoe het voor jou ook voelt, als gespreksleider/coach streef ik naar een gesprek in een ontspannen sfeer, wat jou verdieping geeft. Het is voor mij vanzelfsprekend, dat de knelpunten die jij ervaart in het dagelijks werk en de voor jou relevante feedback centraal staan.

Het NHG en Verenso
Het NHG schrijft over de rol als gespreksleider: “De gespreksleider visitatie bespreekt met de huisarts de feedbackrapportages tijdens het visitatiegesprek en vat de resultaten samen. De gespreksleider bespreekt de overeenkomsten en verschillen en benoemt samen met de huisarts ontwikkelperspectieven. Het gesprek wordt afgerond met een of meerdere concrete ontwikkeldoelen in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). De gespreksleider geeft geen beoordeling van het functioneren. Met het visitatieprogramma wordt disfunctioneren niet geregistreerd.” (Bron: http://mijnvisitatie.nl/veel-gestelde-vragen-huisarts )
Verenso heeft met EIF een product ontwikkeld dat de SO helpt om stil te staan bij de vraag: “Hoe word en blijf ik een dokter die regelmatig stilstaat bij zijn/haar eigen functioneren en ontwikkeling?” Alleen indien de coach voor individueel functioneren twijfelt aan de mate waarin de SO aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren heeft deelgenomen is er een door Verenso ingestelde procedure waarbij er in eerste instantie wordt ingezet op een verbeterslag.

Werkplezier
In het gesprek van anderhalf uur is er tijd, ruimte en aandacht om samen stil te staan bij hoe het met je gaat in je werk als arts. Wat gaat er goed? Waar heb je te winnen om met meer plezier je werk uit te oefenen of nog beter tot je recht te komen? En wanneer is relativering, mildheid en acceptatie juist van belang? Het gaat er in de gesprekken niet om om iemand de maat te nemen. Mocht er naar aanleiding van het gesprek de wens bestaan om thema’s verder uit te werken, dan is een vervolg in de vorm van een individueel begeleidingstraject altijd mogelijk.

Foto: © Ros Berryman