Carin Kuipers

Ik ben Carin, geboren in 1977 en opgegroeid in een Brabants gezin als oudste van twee kinderen.
Ik ging geneeskunde studeren in Nijmegen en trouwde met mijn studieliefde. Inmiddels wonen we in Druten. Daar genieten we van onze twee heerlijke jongens en een prachtig meisje. Mijn gezin houdt me in het nu, helpt me relativeren en brengt een aaneenschakeling van momenten vol klein geluk.

We leven in een wereld vol mensen, allemaal hetzelfde en allemaal verschillend. Het is boeiend om te kijken naar wat ons beweegt en waarom. Het vergroot je blikveld en het maakt je milder als je de waarheid van een ander kunt begrijpen. En als je je eigen patronen herkent en snapt, kan je die patronen waar nodig doorbreken. Dat geeft vrijheid. Ik geniet ervan om die te helpen ontstaan.

Op de middelbare school besloot ik geneeskunde te gaan studeren om kinderoncoloog te worden. Een bijzonder, intens vak waarin somatische en psychosociale zorg hand in hand gaan. En waarin de patiënt, diens familie en de dokter wezenlijk contact met elkaar hebben. Later vond ik deze thema’s tot mijn verbazing ook terug in het co-schap huisartsgeneeskunde. En meer: het kleinschalige en gemoedelijke van die setting paste me als een warme jas. Ik werd huisarts.


Luisteren naar je gevoel is minstens zo belangrijk
als luisteren naar je gedachten

Kunst om tot de kern te komen
Tijdens de huisartsopleiding zag ik medestudenten soms worstelen met wat ze tegenkwamen in hun werk. Binnen het onderwijs werd daar ruimschoots aandacht aan besteed. Met de juiste vragen kregen zij zicht op hun persoonlijke knelpunten en dat hielp hen weer vooruit. Die kunst om tot de kern te komen, om vervolgens een nieuwe dynamiek te helpen ontstaan, wilde ik me ook eigen maken.

Daarnaast vond ik het uitermate boeiend om te zien wat mensen beweegt en hoe we daarin gevormd zijn. Om daar meer over te leren startte ik in 2012 met een 3-jarige opleiding Supervisie en Coaching (Kaderopleiding NHG, UMC Utrecht).

Luisteren naar je gevoel
Zowel inhoudelijk (kennis en begeleidingsvaardigheden) als persoonlijk bracht deze opleiding veel verdieping. Eigenschappen als hard werken, hoge eisen stellen, mijn verstand gebruiken en een groot gevoel van zorg en verantwoordelijkheid hadden me gebracht waar ik was. Ze namen ook veel ruimte in. Ik had behoefte aan meer plezier, vrijheid en lichtheid. En ik ontdekte dat luisteren naar mijn gevoel minstens zo belangrijk is als luisteren naar mijn gedachten.


Ik hoop mensen te stimuleren om met verwondering en mildheid
naar zichzelf en elkaar te kijken.
En om met meer plezier in het leven te staan

Fluitekruid
Dit alles bracht me ertoe mijn hart te volgen, het huisartsenvak achter me te laten en een coachingspraktijk te beginnen. Zo werd Fluitekruid geboren. Als coach help ik mensen lastige werksituaties anders te hanteren. Dat is mooi en vrolijk werk, waarmee ik mensen hoop te stimuleren om met verwondering en mildheid naar zichzelf en elkaar te kijken. En om met meer plezier in het leven te staan.

 

Carin