Mogelijkheden

Supervisie – Coaching – Loopbaanbegeleiding
Intervisie – Teambuilding/coaching – Training

Als begeleidingskundige werk ik de ene keer als coach, de andere keer als supervisor en dan weer als trainer. Fluitekruid kent diverse begeleidingsmogelijkheden die inspelen op de verschillende behoeftes van (groepen) mensen en organisaties. Wat heb jij nodig om je verder te ontwikkelen en om te ontdekken hoe je meer plezier in je werk krijgt?

Supervisie
Supervisie betekent toezicht. Supervisie is ook een methode die wordt ingezet voor deskundigheidsbevordering van professionals. Hierbij ontwikkel je je door reflectie op de persoonlijke kant van je functioneren. En je leert hoe je jezelf op dat gebied zelfstandig kunt blijven ontwikkelen.

In een supervisietraject maak je zichtbaar wat jij in je rol als professional doet, denkt, voelt en wilt. Vervolgens stem je dit alles beter op elkaar af. Daarnaast zoek je naar de balans tussen wie je bent als persoon (met je eigen opvattingen, emoties, motivaties en grenzen) en wat er van je gevraagd wordt in je beroep (door patiënten, cliënten, klanten, collega’s, leidinggevenden, bestuur en maatschappij). Een betere harmonie leidt tot meer werkplezier, meer energie en optimaler functioneren.


Een betere harmonie leidt tot meer werkplezier,
meer energie en optimaler functioneren

 

In supervisie kies je zelf wat je inbrengt en wat je daarvan wilt leren. Je kunt werken aan een aantal doelen in het bijzonder, maar ook in algemene zin wat uitgebreider stilstaan bij je functioneren. Het vertrekpunt is steeds een concrete werkervaring die je is bijgebleven in positieve of negatieve zin.

Een supervisietraject omvat gemiddeld 10 individuele tweewekelijkse gesprekken van 1 uur. Voor groepssupervisie met 3 of 4 professionals gaat het doorgaans om 12 tot 14 gesprekken van 2 uur.

Coaching
Supervisie en coaching overlappen elkaar. Waar bij supervisie de nadruk ligt op je professioneel functioneren in bredere zin, richt coaching zich op een bepaald probleem. Je hebt ergens last van in je werk (stress, samenwerkingsproblemen, miscommunicatie, etc.) en je wilt dit aanpakken. Met coaching vergemakkelijk je je functioneren op dit gebied.

In 6 tot 8 bijeenkomsten van een uur diepen we uit waar precies de schoen wringt. We zoeken uit wat je mogelijkheden zijn en wat jij nodig hebt om je doel te bereiken.

Loopbaanbegeleiding
Het kan zijn dat je je afvraagt of je door wilt gaan met je werk zoals je dat nu doet. Dit is dan een mooi moment om pas op de plaats te maken. Welke richting wil je eigenlijk op? Ga je door op de ingeslagen weg, maar probeer je hem anders te bewandelen? Of verander je juist van koers? Wat zijn je drijfveren, je talenten, je dromen en met welke voorwaarden moet jij rekening houden?

In 3 tot 5 bijeenkomsten van 2 uur krijg je duidelijk wat voor jou belangrijk is.

Intervisie
Intervisie is een methode waarbij een vaste groep van 4 tot 8 collega’s met regelmaat bij elkaar komt. Dit gebeurt gedurende een langere periode en is bedoeld om met en van elkaar te leren. Uiteindelijk leidt dit tot inhoudelijke en persoonlijke verdieping in het werk. Door jullie groep een periode te begeleiden in dit leerproces, ontstaat er effectievere intervisie.

Teambuilding en teamcoaching
Binnen teams is een goede onderlinge wisselwerking belangrijk om samen op een prettige en effectieve manier het werk gedaan te krijgen. Teambuilding gebruik je om dit te stimuleren. De groep gaat op een speelse manier samenwerken, om vervolgens te kijken naar wat ieders rol was. Wie heeft welk talent en hoe komt dat tot zijn recht?

Bij teamcoaching maken we (in een sfeer van onderling respect) de knelpunten die in de groepsdynamiek liggen zichtbaar. Vervolgens zoeken we samen naar mogelijkheden om hier anders mee om te gaan.

Training
Als er behoefte is aan training van een team op communicatief gebied, dan kunnen we daar een programma voor samenstellen. Zo nodig schakel ik een collega-trainer in. Het programma wordt in onderlinge samenspraak toegespitst op de specifieke wensen van de aanvrager.

 

Foto: © Ros Berryman