Als je goed om
je heen kijkt
zie je dat alles
gekleurd is

K. Schippers